Kampania społeczne

Marketing społeczny
Przeprowadzamy analizy, opracowujemy koncepcje i strategie kampanii o charakterze społecznym. Opracowujemy plany mediowe, rekomendujemy narzędzia komunikacji i monitorujemy przebieg oraz efekty wszelkich działań komunikacyjnych. Wspieramy klientów w kontakcie z ambasadorami, ekspertami i instytucjami, koordynujemy ich obecność medialną.