Nagroda Polskiej Rady Biznesu, rusza 7 edycja

Czas: listopad 2017 – maj 2018

 

Prestiżowy konkurs Nagroda PRB organizowany przez Polską Radę Biznesu, którego celem jest wyłonienie laureatów w trzech kategoriach: Sukces, Wizji i innowacji oraz Działalności społecznej.

Agencja po raz kolejny poprowadziła Biuro Nagrody odpowiadając za komunikację z intytucjami zgłaszającymi kandydatów, zbieranie zgłoszeń oraz ich weryfikację pod kątem zgodności z regulaminem konkursu. Opracowywanie i redagowanie nadesłanych nominacji oraz prezentacja kandydatów za pomocą bookletów z ich sylwetkami i opisem działalności. Organizacja posiedzeń Kapituły Nagrody według wcześniej opracowanego przez agencję harmonogramu spotkań, a także kontakt z finalistami i laureatami Nagrody PRB. Zadaniem agencji było również zarządzanie listą gości i koordynacja listy podczas Gali wręczenia Nagród.

 

W 7 edycji zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy elektroniczny system zgłaszania kandydatów  do Nagrody, który znacznie uprościł procedurę nominacji. Stworzyliśmy również elektroniczny booklet prezentujący sylwetki kandydatów.  Agencja była odpowiedzialna za zbudowanie, wdrożenie i opracowanie graficzne systemu.